Rühmad

Kerge kontakt

8 – 12 aastat, treeningute eesmärk: üldfüüsiline ettevalmistus, osavuse ja koordinatsiooni arendamine mänguliste harjutuste ja teatevõistluste abil.

13 – 15 aastat, treeningute eesmärk: üldfüüsiline ettevalmistus, osavuse, reaktsiooni ja koordinatsiooni arendamine mänguliste harjutuste ja teatevõistluste abil ja kaitseoskuste arendamine. Treeningute protsessis lastel kasvab enesehinnang, areneb enesekontroll, enesekindlus, enesevalitsemine ja distsipliin!

Alates 15 aastast ja vanemad, kerge- ja täiskontakt (sõltub ettevalmistustasemest) treeningute eesmärk: üldfüüsiline ettevalmistus, osavuse, reaktsiooni ja koordinatsiooni arendamine, kickboxingu, K1, enesekaitse ja kasitsivõitluse tehnika arendamine ja taiustamine.

Treeningud sisaldavad endas kickboxingu ja K1 baastehnikat (kaitse ja rünnak), samuti arenevad enesekaitse ja kasitsivõitluse oskused. Kerge kontakt ja turvalise spordivarustuse kasutamine täielikult välistavad traumade tekkimist treeningutel.

Algajad

Kerge kontakt ideaalselt sobib lastele ja algajatele. Liigutused on küllaltki lihtsad ja arusaadavad mida on kerge õppida ja teostada. Treeningutel õpetatakse võitlusealuseid ja võitlusetehnikat. Treeningutel toimub kompleksne töö kätega ja jalgadega, mille tulemusena pareneb koordinatsioon ja liikumine. Treeningutega tagatakse suurepärane füüsiline vorm ja enesekaitse oskused.

Enesekaitse

Enesekaitse segatud stiil, sisaldab endas kickboxingu, thaiboxingu ja uute kaitsetehnikate elemente. Treeningud sobivad kõikide vanuste jaoks, mis tugevdavad tahtejõudu, kasvatavad iseloomu ja enesekindlust.

Kogenud

Treeningud sisaldavad endas ainult efektiivseid lööke, treeningud on suure tempoga ja väga jõulised, mille tulemusena arenevad “tänavaenesekaitse” oskused, distantsiooni tunne, ja reflektoorsel tasandil töötamise oskused.